Hirdetés

Kapcsolat

Társkeresés


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Gyerektartás: mennyi az annyi? PDF Nyomtatás E-mail
Válás

Amennyiben a két szülő nem tud megállapodni a gyerektartás összegéről, úgy azt a bíróság állapítja meg. Ez a következőképpen történik: a bíróság megvizsgálja a különélő szülő átlagos jövedelmét, majd ennek a 15-25%-ában állapítja meg a tartásdíj összegét.

A különélő szülő jövedelmének vizsgálata:A tartásdíj alapjául a következő jövedelmek vehetők figyelembe:
1) bérköltség (alapbér, bérpótlék, kiegészítő fizetés, prémium, jutalom, 13. és további havi fizetés stb.), illetőleg a rendszeres személyi juttatás /alapilletmény, illetménykiegészítés, illetménypótlék, egyéb kötelező pótlék, 13. havi illetmény stb./ címén juttatott összes járandóság, ezen túlmenően:

2) a személyi jellegű egyéb kifizetésként, illetőleg nem rendszeres személyi juttatásként járó egyéb jövedelem (végkielégítés, betegszabadság idejére járó díjazás, túlóra, ügyeleti díj, távolléti díj stb.).

A más, munkaviszonyból, további munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból, illetőleg a nem munkaviszonyból származó rendszeres jövedelmet (pl. megbízási díj, táppénz, nyugdíj, munkanélküli járadék, újítási díj, tőkejövedelem) nem kell alapul venni, kivéve, ha az előbbi két bekezdés szerint nem állapítható meg tartásdíj, illetve az előbbi két bekezdés alapján megállapítható összeg – a gyermeket gondozó szülő jövedelmi viszonyait is figyelembe véve – a gyermek szükségletét nem fedezi, a tartásdíj megállapításánál.

A jövedelem vizsgálatánál mely időszakot veszi nagyító alá a bíróság?

A gyerektartás kiszámításához általában a keresetlevél beadását megelőző egy éves időszakot vizsgálja a bíróság.

Bruttó vagy nettó összeg adja a tartásdíj alapját?

Nettó összeg. A tartásdíj megállapításánál, valamint kifizetésénél a jövedelmet terhelő adó (adóelőleg), nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj, és munkavállalói járulék levonása után fennmaradó összeget kell alapul venni.

 


Figyelem! A fenti tájékoztató csupán irányadóként szolgál! Hiteles, naprakész jogi felvilágosításért forduljon ügyvédjéhez!